Tekst som skal oversættes 

Oversat tekst

 

 

Fejl og mindre godt sprog er markeret med rød farve og kursiv:
Fx :  "...when the question of refused asylum-seekers' right is to be to move out...

2

Dansk > engelsk

 

 

2.1.1    “Grønlænder sikrer asylflertal”   Jyllandsposten 

21.01.2008 kl. 14.00 - (860 tegn med mellemrum):

 

Det grønlandske folketingsmedlem, Lars Emil Johansen, forventer at gå sammen med oppositionen, når spørgsmålet om afviste asylansøgeres ret til at flytte ud af centrene skal behandles. Dermed har oppositionen taget et stort skridt i bestræbelserne på at påføre regeringen et nederlag i folketingssalen. Der har været usikkerhed om, hvorvidt de grønlandske medlemmer af Tinget ville bruge deres stemmer i asylsagen. Skal oppositionen samle flere mandater end regeringen og DF, skal begge de grønlandske mandater være til stede og stemme mod regeringen. Alle partier fra Ny Alliance til Enhedslisten har i løbet af formiddagen givet støtte til Christmas-Møllers forslag. "Jeg har bestemt tænkt mig at stemme sammen med oppositionen i det spørgsmål. Sådan som landet ligger nu, tyder alt i hvert fald på, at det bliver sådan," siger Lars Emil Johansen til jp.dk.

GramTrans:

 

 

The Greenlandic M.P., Lars Emil Johansen, expects to go together with the opposition, when the question of refused asylum-seekers' right is to be to move out of the centres treated. Thus the opposition has taken a large step in the efforts in causing the government a defeat in Folketingssalen. There has been uncertainty about to what degree the Greenlandic members of Tinget would use their voices in the asylum case. If the opposition has to gather more mandates than the government and DF, both the Greenlandic mandates are to be present and to vote against the government. All parties from Ny Alliance to Enhedslisten have given support during the morning to Christmas-Møller's proposal. "I have decided imaginary myself to vote together with the opposition in that question. Like the country now, lies everything indicates at any rate that it'll be like this", Lars Emil Johansen says to jp.dk.

 

 

Tradusa har ikke dansk > engelsk

 

 

 

Foreignword fungerer ikke.

Det går lang tid før der sker noget. Til sidst kommer det op en fejlmelding. Det står ikke noget om at det er for mange tegn. Prøvede på nyt med 415 tegn med mellemrum. Ny fejlmelding. Prøvede på nyt med 184 tegn med mellemrum. Det samme sker. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra dansk til engelsk.

 

 

 

TranslationWizard fungerer ikke.

Det går lang tid før der sker noget. Til sidst kommer det op en fejlmelding. Det står ikke noget om at det erfor mange tegn. Prøvede på nyt med 415 tegn med mellemrum. Ny fejlmelding. Prøvde på ny med 184 tegn med mellemrum. Det samme sker. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra dansk til engelsk.

 

 

2.1.2  ”Fogh i styrkeprøve med sine støtter”  -  Jyllandsposten 
23.01.2008
kl. 08.15 -
(839 tegn med mellemrum).


Statsminister Anders Fogh Rasmussen vil ikke acceptere, at alternative flertal i Folketinget dikterer regeringens politik. Tru
slen er især rettet mod Naser Khader og hans parti Ny Alliance, der har bekendt sig som et borgerligt parti, der ikke vil vælte regeringen. Spørgsmålet er, om Fogh eller Khader vinder styrkeprøven. Godt to måneder efter at statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) vandt regeringsmagten for tredje gang, måtte han tirsdag true med at udskrive valg. Det var konsekvensen af, at Fogh stod midt i regeringens værste parlamentariske krise med udsigt til for første gang at stå over for et alternativt flertal i Folketinget.»Regeringen vil ikke i længden kunne affinde sig med, at der etableres alternative flertal uden om regeringen. Det ønsker jeg at gøre fuldstændigt klart,« sagde Fogh på sit ugentlige pressemøde.

GramTrans:

 

 

 

Prime minister Anders Fogh Rasmussen doesn't want to accept that alternative majorities in the Danish Parliament dictate the government's policy. The threat is particularly aimed at Naser Khader and his party Ny Alliance, who has confessed itself like a middle-class party, who wants to not overthrow the government. The question is, about Fogh or Khader win the trial of strength. Good two months after prime minister Anders Fogh Rasmussen (V) won the governing power for the third time, he had to on Tuesday threaten with calling an election. It was the consequences of that Fogh was going in the middle of the government's worst parliamentary crisis with view for the first time facing an alternative majority in the Danish Parliament. "The government will in the long run be able to put up with that they establish alternative majorities around the government. That is what I wish to do completely clearly", Fogh said at his weekly press conference.

 

 

Tradusa har ikke dansk > engelsk

 

 

 

Foreignword fungerer ikke.

Det går lang tid før der sker noget. Til sidst kommer det op en fejlmelding. Det står ikke noget om at det er for mange tegn. Prøvede på nyt med 472 tegn med mellemrum. Ny fejlmelding. Prøvede på nyt med 122 tegn med mellemrum. Det samme sker. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra dansk til engelsk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TranslationWizard fungerer ikke.

Det går lang tid før der sker noget. Til sidst kommer det op en fejlmelding. Det står ikke noget om at det er for mange tegn. Prøvede på nyt med 472 tegn med mellemrum. Ny fejlmelding. Prøvede på nyt med 122 tegn med mellemrum. Det samme sker. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra dansk til engelsk.

 

2.1.3   "Krogh Jeppesen bænket i finalen"  - Jyllandsposten 

27.01.2008 kl. 14.55.  (570 tegn med mellemrum. Artiklen er forandret kl. 17.43. )

Lars Krogh Jeppesen må se EM-finalen fra tribunen. Et overraskende comeback efter tre års skadeshelvede får derved ikke den lykkeligste afslutning for Krogh Jeppesen. Efter et par svigtende præstationer har Ulrik Wilbek besluttet sig for at droppe den lange bagspiller. Dermed bliver der plads til Mikkel Aagaard.

GramTrans:

 


Lars Krogh Jeppesen must see the EM-finale from the tribune. A surprising comeback after three years' scadeshelved doesn't get by that the most happy conclusion for Krogh Jeppesen. After a couple of failing performances Ulrik Wilbek has decided to ditch the tall behind-player. Thus there is space for Mikkel Aagaard.

 

 

Tradusa har ikke dansk > engelsk

 

 

 

Foreignword fungerer ikke.

Det går lang tid før der sker noget. Til sidst kommer det op en fejlmelding. Det står ikke noget om at det er for mange tegn. Prøvede på nyt med 165 tegn med mellemrum: Ny fejlmelding. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra dansk til engelsk.

 

 

 

TranslationWizard fungerer ikke.

Det går lang tid før der sker noget. Til sidst kommer det op en fejlmelding. Det står ikke noget om at det er for mange tegn. Prøvede på nyt med 165 tegn med mellomrom: Ny fejlmelding. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra dansk til engelsk.

 

 

Evaluering dansk > engelsk:

  

GramTrans har nogle fejl,

men man forstår meningen.  

En grov fejl trækker ned.                              

 

Tradusa har ikke dansk > engelsk.

0 point.                                                          : (

 

Foreignword fungerer ikke.

0 point.                                                          : (

  

TranslationWizard fungerer ikke.

0 point.                                                          : (

 

 

3

Engelsk > dansk

 

 

3.1.1.  “Darkness falls on Gaza as Israel takes revenge” - The Times  21.01.2008 kl. 14.00.- (839 tegn med mellemrum):

 

The lights went out on the Gaza Strip last night when the only electricity plant in the seaside territory closed down after Israel severed fuel supplies. As the power failed, 1,000 men, women and children held a candlelit procession in Gaza City to protest at the breakdown of their basic services. Some carried posters calling on the international community to come to their aid, others condemned the state of siege that they are living under. “I appeal to Egypt to break the siege because our children and sick people are dying,” Umm Raed, a 52-year-old housewife, said. Egypt has a border with Gaza, but has mainly shown solidarity with Israel in enforcing an embargo on the Hamas-run territory. As mobile phone repeaters ran out of power, mobile phones started to lose reception, plunging many areas into silence as well as blackness.

GramTrans:

 

  

Lysene gik ud på Gaza-striben sidst nat da det eneste elanlæg i kystterritoriet lukkede ned efter Israel afbrød brændstofmateriel. Eftersom magten svigtede, 1,000 mænd, kvinder og børn holdt en candlelit procession i Gaza City til protest ved sammenbruddet af deres grundlæggende tjenester. Nogle transporterede postere kaldet på det internationale fællesskab for at komme til deres assistent, andre fordømte belejringstilstanden som de er levende under. "I Anke til Egypten til Pause den Belejring because vores children og-syge mennesker er hendøende, Umm Ræde, en 52-år-gammel husmor, sunderstøttelse. Egypten har en grænse med Gaza, men har hovedsageligt vist solidaritet med Israel i det at håndhæve en embargo overfor det Hamas-løbetur territorium. Eftersom mobiltelefonomgængere løb tom for magt, mobiltelefoner begyndte at miste reception, styrtende mange områder ned i ro såvel som sorthed.

 

 

 

 

Tradusa  har ikke engelsk > dansk

 

 

 

Foreignword fungerer ikke.

Det går lang tid før der sker noget. Til sidst kommer det op en fejlmelding. Det står ikke noget om at det er for mange tegn. Prøvede på nyt med 445 tegn med mellemrum: Ny fejlmelding. Prøvede på nyt med 153 tegn med mellemrum. Det samme sker. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra engelsk til dansk.

 

 

 

TranslationWizard fungerer ikke.

Det går lang tid før der sker noget. Til sidt kommer det op en fejlmelding. Det står ikke noget om at det er for mange tegn. Prøvede på nyt med 445 tegn med mellemrum: Ny fejlmelding. Prøvede på nyt med 153 tegn med mellemrum. Det samme sker. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra engelsk til dansk..

 

 

 

 

 

3.1.2  "Fed rate cut triggered by fear of bond insurance collapse" -  The Times  23.02.2008 kl. 08.15 - (742 tegn med mellemrum)
 

Fears that America’s bond insurance market could implode triggered the US Federal Reserve’s biggest interest rate cut for more than a quarter of a century, Wall Street economists claimed yesterday. Market analysts said that Wall Street had spent last week gradually realising the grave consequences of a major bond insurer defaulting on its commitments and attributed the surprise rate cut to averting such a crisis. As well as guaranteeing company debt issues, the bond insurers underwrite paper from local government in the United States. The failure of a bond insurer would reduce funding for state governments or increase its cost, threatening infrastructure projects such as building of schools and roads, slowing the US economy further

GramTrans:

 


Angst
at Amerikas obligationsforsikringsdækningsmarked kunne implodere udløste den US Federal Reserves største rentesatsskåret for over et kvarter et århundrede, Wall Street-økonomer påstod i går. Aktieanalytikere sagde at Wall Street havde tilbragt sidst uge efterhånden at realisere de graverende følger af en større obligationsassurandør gå i betalingsstandsningning på dets engagementer og tillagde overraskelseshastighedsskåret til averting sådan en krise. Såvel som guaranteeing virksomhedsgældsudsteder, obligationsassurandørerunderwritepapiret fra kommunestyre i USA. Fiaskoen af en obligationsassurandør ville reducere at finansiere for delstatsregering eller forhøjelse dens omkostning, truende infrastrukturprojekter så som bygning af skoler og veje, bremsende USA økonomi videre

 

 

Tradusa  har ikke engelsk > dansk

 

 

Foreignword fungerer ikke.

Det går lang tid før der sker noget. Til sidst kommer det op en fejlmelding. Det står ikke noget om at det er for mange tegn. Prøvede på nyt med 416 tegn med mellemrum: Ny fejlmelding. Prøvede på nyt med 197 tegn med mellemrum. Det samme sker. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra engelsk til dansk..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TranslationWizard fungerer ikke.

Det går lang tid før der sker noget. Til sidst kommer det op en fejlmelding. Det står ikke noget om at det er for mange tegn. Prøvede på nyt med 416 tegn med mellemrum: Ny fejlmelding. Prøvede på nyt med 197 tegn med mellemrum. Det samme sker. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra engelsk til dansk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3    "Minister  surprised by proxy donation claim" -

The Times  27.01.2008. kl. 15.10  (881 ord med mellemrum.)

 

Alan Johnson today insisted his deputy leadership campaign had “done what the law asked us to do” to check an alleged proxy donation of more than £3,000. The Health Secretary said he had been “surprised” by Waseem Siddiqui’s reported claim that he donated on behalf of his brother. Mr Johnson became the latest cabinet minister to be embroiled in a scandal over donors last night after he was accused of accepting cash through a proxy. Mr Siddiqui, a student, said he was asked by his brother, a local Labour party official, to write a cheque for £3,334 towards Mr Johnson’s failed bid to become deputy leader. The Health Secretary admitted last night that the gift was one of four donations he had received that have not yet appeared on the register of the official watchdog, the Electoral Commission. There are conflicting accounts about when his campaign notified the watchdog.

GramTrans:

 

  

Alan Johnson i dag insisterede hans stedfortrædende lederskabskampagne havde "gjort hvad loven bad os om at gøre" at tjekke en påstået stedfortræderdonation af mere end £3,000.er Den Health Secretary sagde han var blevet "overrasket" af Waseem Siddiquis repourtede påstand om at han donerede på vegne af hans bror. Mr Johnson blev laprøvekabinetsministeren for at blive indviklet i en skandale over donorer sidst nat efter han blev anklaget for det at acceptere kontanter gennem en stedfortræder. Mr Siddiqui, en studerende, sunderstøttelse han blev bedt af hans bror, en lokal Arbejdskraftpartifunktionær, om at skrive et check for £3,334er henimod Mr Johnsons mislykket bud for at blive viceleder. Den Health Secretary indrømmede sidst nat at gaven var en af fire donationer han havde fået det har ikke endnu dukket op på registeret den officielle vagthund, den Electoural Commission. Der er uoverensstemmende redegørelser om da hans kampagne notificerede vagthunden.

 

 

Tradusa  har ikke engelsk > dansk

 

 

 

Foreignword fungerer ikke.

Det går lang tid før der sker noget. Til sidst kommer det op en fejlmelding. Det står ikke noget om at det er for mange tegn. Prøvede påny med 435 tegn med mellemrum: Ny fejlmelding. Prøvede på nyt med 154 tegn med mellemrum. Det samme sker. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra engelsk til dansk.

 

 

 

TranslationWizard fungerer ikke.

Det går lang tid før der sker noget. Til sidst kommer det op en fejlmelding. Det står ikke noget om at det er for mange tegn. Prøvede på nyt med 435 tegn med mellemrum: Ny fejlmelding. Prøvede på nyt med 154 tegn med mellemrum. Det samme sker. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra engelsk til dansk.

.

 

Evaluering engelsk > dansk:

  

GramTrans har nogle fejl,

men man forstår meningen.                                  

 

Tradusa har ikke dansk > engelsk.

0 point.                                                                    : (

  

Foreignword fungerer ikke.

0 point.                                                                    : (

  

TranslationWizard fungerer ikke.

0 point.                                                                     : (

 

 

4

Dansk > norsk

 

 

4.1.1   “Grønlænder sikrer asylflertal”   Jyllandsposten  21.01.2008 kl. 14.00 - (860 tegn med mellemrum):


Det grønlandske folketingsmedlem, Lars Emil Johansen, forventer at gå sammen med oppositionen, når spørgsmålet om afviste asylansøgeres ret til at flytte ud af centrene skal behandles.
Dermed har oppositionen taget et stort skridt i bestræbelserne på at påføre regeringen et nederlag i folketingssalen. Der har været usikkerhed om, hvorvidt de grønlandske medlemmer af Tinget ville bruge deres stemmer i asylsagen. Skal oppositionen samle flere mandater end regeringen og DF, skal begge de grønlandske mandater være til stede og stemme mod regeringen. Alle partier fra Ny Alliance til Enhedslisten har i løbet af formiddagen givet støtte til Christmas-Møllers forslag. "Jeg har bestemt tænkt mig at stemme sammen med oppositionen i det spørgsmål. Sådan som landet ligger nu, tyder alt i hvert fald på, at det bliver sådan," siger Lars Emil Johansen til jp.dk.

GramTrans:

 

 

 

Det grønlandske folketingsmedlem, Lars Emil Johansen, forventer å gå sammen med opposisjon, når spørsmål om avvise asylsøker rett til å flytte ut av sentrum skulle behandles. Dermed ha opposisjon tatt et stort skritt i bestrebelse på å påføre regjeringen et nederlag i Folketingssalen. Det ha være usikkerhet om hvorvidt de grønlandske medlemmene av Tinget ville bruke stemmene dem i asyl:sak. Skulle opposisjon samle flere mandat enn regjeringen og DF, skulle begge de grønlandske mandatene være tilstede og stemme mot regjeringen. All parti fra Ny Alliance til Enhedslisten ha i løpet av formiddagen gi støtte til Christmas-Møllers forslag. "Jeg ha bestemt tenkt meg å stemme sammen med opposisjon i den spørsmål. Slik som landet ligger nå, tyder alt i hvert fall på at det bli slik", si Lars Emil Johansen til jp.dk.

 

 

 

Tradusa:

Det grønlandske folketingsmedlem, Lars Emil Johansen, forventer å gå sammen med oppositionen, når spørsmålet om avviste asylansøgeres rett til å flytte ut av sentrene skal behandles.

Dermed har oppositionen tatt et stort skritt i streben på å påføre regjeringen et nederlag i folketingssalen. Der har vært usikkerhet om, hvorvidt de grønlandske medlemmer av Tinget ville bruke deres stemmer i asylsagen. Skal oppositionen samle flere mandater enn regjeringen og DF, skal begge de grønlandske mandater være til stede og stemme mot regjeringen. Alle partier fra Ny Alliance til Enhedslisten har i løpet av formiddagen gitt støtte til Christmas-Møllers forslag. "Jeg har bestemt tenkt mig å stemme sammen med oppositionen i det spørsmål. Sånn som landet ligger nå, tyder alt i hvor fall på, å det blir sånn," sier Lars Emil Johansen til jp.dk.

 

 

 

Foreignword fungerer ikke.

Det går lang tid før der sker noget. Til sidst kommer det op en fejlmelding. Det står ikke noget om at det for er mange tegn. Prøvede på nyt med 415 tegn med mellemrum. Ny fejlmelding. Prøvede på nyt med 184 tegn med mellemrum. Det samme sker. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra dansk til norsk.

 

 

 

TranslationWizard fungerer ikke.

Det går lang tid før der sker noget. Til sidst kommer det op en fejlmelding. Det står ikke noget om at det for er mange tegn. Prøvede på nyt med 415 tegn med mellemrum. Ny fejlmelding. Prøvede på nyt med 184 tegn med mellemrum. Det samme sker. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra dansk til norsk.

 

 

4.1.2. ”Fogh i styrkeprøve med sine støtter”  -  Jyllandsposten 
23.01.2008
kl. 08.15 -
(839 tegn med mellemrum).

Statsminister Anders Fogh Rasmussen vil ikke acceptere, at alternative flertal i Folketinget dikterer regeringens politik. Truslen er især rettet mod Naser Khader og hans parti Ny Alliance, der har bekendt sig som et borgerligt parti, der ikke vil vælte regeringen. Spørgsmålet er, om Fogh eller Khader vinder styrkeprøven. Godt to måneder efter at statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) vandt regeringsmagten for tredje gang, måtte han tirsdag true med at udskrive valg. Det var konsekvensen af, at Fogh stod midt i regeringens værste parlamentariske krise med udsigt til for første gang at stå over for et alternativt flertal i Folketinget. »Regeringen vil ikke i længden kunne affinde sig med, at der etableres alternative flertal uden om regeringen. Det ønsker jeg at gøre fuldstændigt klart,« sagde Fogh på sit ugentlige pressemøde.

GramTrans:

 

 

Statsminister Anders Fogh Rasmussen ville ikke akseptere at alternative flertall i Folketinget dikterer regjeringens politikk. Trussel være særlig rettet mot Naser Khader og partiet han Ny Alliance, som ha bekjenne seg som et borgerlig parti, som ikke ville velte regjeringen. Spørsmål være, om Fogh eller Khader vinne styrkeprøven. Godt to måneder etter at statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) vinne regjeringsmakt for tredje gang, måtte han tirsdag true med å skrive ud valg. Det være konsekvensen av at Fogh sto midt i regjeringens verste parlamentariske krise med utsikt til for første gang å stå overfor et alternativt flertall i Folketinget. "Regjeringen ville ikke i lengde kunne avfinne seg med at det etableres alternative flertall utenom regjeringen. Det ønsker jeg å gjøre fullstendig klart", si Fogh på ukentlig pressekonferanse sitt.

 

 

 

Tradusa:

Statsminister Anders Fogh Rasmussen vil ikke akseptere, å alternative flertall i Folketinget dikterer regjeringens politikk. Truslen er især rettet mot Naser Khader og hans parti Ny Alliance, der har bekjent seg som et borgerligt parti, der ikke vil vælte regjeringen. Spørsmålet er, om Fogh eller Khader vinner styrkeprøven. Godt to måneder etter å statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) vant regeringsmagten for tredje gang, må han tirsdag true med å utskrive valg. Det var konsekvensen av, å Fogh sto mitt i regjeringens verste parlamentariske krise med utsikt til for første gang å stå overfor et alternativt flertall i Folketinget. »Regjeringen vil ikke i lengden kunne akseptere seg med, å der etableres alternative flertall utenfor regjeringen. Det ønsker jeg å gjøre fullstendig klart,« sa Fogh på sitt ugentlige pressemøde.

 

 

 

Foreignword fungerer ikke.

Det går lang tid før der sker noget. Til sidst kommer det op en fejlmelding. Det står ikke noget om at det for er mange tegn. Prøvede på nyt med 472 tegn med mellemrum. Ny fejlmelding. Prøvede på nyt med 122 tegn med mellemrum. Det samme sker. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra dansk til norsk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TranslationWizard fungerer ikke.

Det går lang tid før der sker noget.Til sidst kommer det op en fejlmelding. Det står ikke noget om at det for er mange tegn. Prøvede på nyt med 472 tegn med mellemrum. Ny fejlmelding. Prøvede på nyt med 122 tegn med mellemrum. Det samme sker. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra dansk til norsk.

 

 

4.1.3   "Krogh Jeppesen bænket i finalen"  - Jyllandsposten 

27.01.2008 kl. 14.55.  (570 tegn med mellemrum. Artiklen er forandret kl. 17.43. )

 

Lars Krogh Jeppesen må se EM-finalen fra tribunen. Et overraskende comeback efter tre års skadeshelvede får derved ikke den lykkeligste afslutning for Krogh Jeppesen. Efter et par svigtende præstationer har Ulrik Wilbek besluttet sig for at droppe den lange bagspiller. Dermed bliver der plads til Mikkel Aagaard.

GramTrans:

 

 

Lars Krogh Jeppesen må se EM-finalen fra tribunen. Et overraskende comeback etter tre års skadeshelve får derved ikke den lykkelig avslutning for Krogh Jeppesen. Etter et par svikte prestasjoner ha Ulrik Wilbek besluttet seg for å droppe den lange :bak:spiller. Dermed bli det plass til Mikkel Aagaard.

 

 

Tradusa: Fungerer ikke.

 

Det kommer melding om at man ikke kan oversætte fra engelsk til norsk. Den læser altså den danske teksten som engelsk. Det kommer heller ikke op nogle kontrollspørgsmål eller valgmuligheder.  Klikker man på hjelp fungerer heller ikke dette.

 

 

 

Foreignword fungerer ikke.

Det går lang tid før der sker noget. Til sidst kommer det op en fejlmelding. Det står ikke noget om at det for er mange tegn. Prøvede på nyt med 165 tegn med mellemrum. Ny fejlmelding. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra dansk til norsk.

.

 

 

 

 

 

 

 

TranslationWizard fungerer ikke.

Det går lang tid før der sker noget. Til sidst kommer det op en fejlmelding. Det står ikke noget om at det for er mange tegn. Prøvede på nyt med 165 tegn med mellemrum. Ny fejlmelding. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra dansk til norsk.

 

 

 Evaluering dansk > norsk:

  

GramTrans har nogle fejl,

men man forstår meningen.                             

  

Tradusa har ved testen

21.01. og 23.01. nogle fejl,

men man forstår meningen.

Får terningkast fire begge                          

dage.

Tradusa fungerer ikke med                            

dansk > norsk hverken

27.01, 28.01 eller 29.01.

Får 0 point. Gennemsnitt 2,66.

 

Foreignword fungerer ikke.

0 point.  .                                                          : (

  

TranslationWizard fungerer ikke.

0 point.                                                              : (

  

 

5

Norsk > dansk

 

 

5.1.1    ”Dette må granskes”   - 

Aftenposten 21.01.2008 kl. 14.00. (824 tegn med mellemrum)

 

Vi har i dag fått vite at de internasjonale styrkene i Afghanistan har bidratt til brudd på menneskerettighetene. Vi mener at dette må granskes, sier finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen på et SV-seminar om Afghanistan i Oslo mandag. Norske soldater i Afghanistan skal, ifølge en masteroppgave i sosiologi skrevet av Tom Christian Blix, ha brukt slag og spark mot sivile afghanere som plukket tomhylser på skytebanen. Blix forteller at soldatene skjøv, sparket og slo sivile som ble nærgående på skytebanen. Forsvaret selv sier at de var nødt til å bruke vold i den situasjonen som oppstod. - Et titalls hylseplukkere nærmest stormet skytebanen. Vi ble nødt til å bruke vold for å få kontroll over situasjonen, sier pressetalsmann ved Fellesoperativt hovedkvarter, oberstløytnant John Inge Øglænd til Aftenposten.no.

GramTrans:

 

  

Vi har i dag fået vide at de internationale styrker i Afghanistan har bidraget til brud på menneskerettighederne. Vi mener at dette må granskes, siger finansminister og SVleder Kristin Halvorsen på et SVseminar om Afghanistan i Oslo mandag. Fornorske soldater i Afghanistan skal, ifølge en mestersopgave i sociologi skrævede af Tom Christian Blix, have brugt slag og spark mod civile afghanere som plukkede tomhylser på skydebanen. Blix fortæller at soldaterne skubbede, sparkede og slog civile som blev nærgående på skydebanen. Forsvaret selv siger at de var nødte til at bruge vold i den situation som opstod. Et titals halseplukkere nær stormede skydebanen. Vi blev nødte til at bruge vold for at få kontrol over situationen, siger pressetalsmand ved Fellesoperativt hovedkvarter, oberstløjtnant John Inge Øglænd til Aftenposten.no.

 

 

 

Tradusa:

Vi har i dag fået vide at de internationale styrkerne i Afghanistan har bidraget til brud på menneskerettighetene. Vi mener at dette må granskes, siger finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen på et SV-seminar om Afghanistan i Oslo mandag. Norske soldater i Afghanistan skal, ifølge en masteroppgave i sociologi skrevet af Tom Christian Blix, have brugt slag og spark mod civile afghanere som valgt tomhylser på skytebanen. Blix fortæller at soldaterne skjøv, sparket og slog civile som blev nærgående på skytebanen. Forsvaret selv siger at de er nødt til at bruge vold i den situationen som opstod. Et titalls hylseplukkere nærmest stormet skytebanen. Vi blev nødt til at bruge vold for at få kontrol over situationen, siger pressetalsmann ved Fellesoperativt hovedkvarter, oberstløytnant John Indgive Øglænd til Aftenposten.no.

 

 

 

Foreignword:  Har ikke norsk > dansk.

 

 

 

TranslationWizard fungerer ikke.

Det går lang tid før der sker noget. Til sidst kommer det op en fejlmelding. Det står ikke noget om at det for er mange tegn. Prøvede på nyt med 426 tegn med mellemrum. Ny fejlmelding. Prøvede på nyt med 241 tegn med mellemrum. Det samme sker. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra norsk til dansk.

 

 

5.1.2    ”Strømmer inn i Egypt etter bombeangrep” 

Aftenposten  23.01.2008 kl. 08.15. (894 tegn med mellemrum.)

 

Flere hundre palestinske demonstranter stormet Rafah-grenseovergangen mellom Gaza og Egypt tirsdag og barket sammen med egyptiske soldater, skriver NTB. Egyptiske sikkerhetsstyrker brukte vannkanoner for å jage bort de palestinske demonstrantene, mange av dem kvinner, som forsøkte å tvinge seg over til egyptisk side av grensen. Jernkonstruksjonen skal ha blitt rammet av minst fem kraftige eksplosjoner. Egypt sendte mange soldater til stedet for å forhindre at noen tok seg over grensen ulovlig, men ifølge øyenvitnene hadde ikke soldatene grepet inn da flere hundre palestinere strømmet over grensen. Rafah er den eneste overgangen fra Gazastripen som ikke grenser til Israel. Grenseovergangen har vært mer eller mindre stengt etter at Hamas tok kontroll over Gaza i juni.  Øyenvitner forteller at medlemmer av Hamas var blant de væpnede demonstrantene som stormet grensen, ifølge Reuters.

GramTrans:

 

 


Mangere hundreder
palæstinensiske demonstranter stormede Rafahgrænseovergangen mellem Gaza og Ægypten tirsdag og bakkede sammen med egyptiske soldater, skriver NTB. Egyptiske sikkerhedsstyrker brugte vandkanoner for at jage bort de palæstinensiske demonstranter, mange af de kvinder, som forsøgte at tvinge sig over til egyptisk side af grænsen. Jernkonstruktionen skal være blevet rammet af småt fem kraftige eksplosioner. Ægypten sendte mange soldater til stedet for at forhindre at nogen tog sig over grænsen ulovligt, men ifølge øjenvidnerne havde ikke soldaterne grebet ind da mangere hundreder ung gråsej~sstimere strømmede over grænsen. Rafah er den eneste overgang fra Gazastripen som ikke grænser til Israel. Grænseovergangen har været meget eller småt stængt ettersat Hamas tog kontrol over Gaza i juni. øjenvidner fortæller at medlemmer af Hamas vare blandt de væbnede demonstranter som stormede grænsen, ifølge Reuters.

 

 

 

Tradusa:

Flere hundrede palæstinensiske demonstranter stormet Rafah-grenseovergangen mellem Gaza og Egypt tirsdag og barket sammen med egyptiske soldater, skriver NTB. Egyptiske sikkerhetsstyrker anvende vannkanoner for at jage af sted de palæstinensiske demonstrantene, mange af dem kvinder, som forsøgte at tvinge sig over til egyptisk side af grænsen. Jernkonstruksjonen skal have blivet rammet af mindst fem kraftige eksplosioner. Egypt sendte mange soldater til stedet for at forhindre at nogle tog sig over grænsen ulovlig, men ifølge øyenvitnene havde ikke soldaterne grepet ind da flere hundrede palestinere strømmet over grænsen. Rafah er den eneste overgangen fra Gazastripen som ikke grænser til Israel. Grenseovergangen har været mer eller mindre lukket efter at Hamas tog kontrol over Gaza i juni. Øjenvidner fortæller at medlemmer af Hamas er blandt de væbnede demonstrantene som stormet grænsen, ifølge Reuters.

 

 

 

Foreignword:  Har ikke norsk > dansk.

 

 

 

TranslationWizard fungerer ikke.

Det går lang tid før der sker noget. Til sidst kommer det op en fejlmelding. Det står ikke noget om at det for er mange tegn. Prøvede på nyt med 405 tegn med mellemrum. Ny fejlmelding. Prøvede på nyt med 153 tegn med mellemrum. Det samme sker. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra norsk til dansk.

 

 

5.1.3    ”69 drept på to dager”  - 

Aftenposten 27.01.2008 kl. 15.45. (837 tegn med mellemrum.)

 

To dager med etnisk vold i den kenyanske byen Nakuru har kostet minst 60 mennesker livet, ifølge en opptelling foretatt av en likhus-ansatt og en reporter. Nyhetsbyrået AP melder at dødsfallene kom som følge av voldsomme kamper som blusset opp torsdag kveld, og varte helt til lørdag morgen. Likhuset er overfylt med 55 døde personer. I tillegg fant en lokalavis ytterligere fem lik i to slumområder som ligger i utkanten av Nakuru. Nakuru er Kenyas fjerde største by, og det antas at langt flere personer kan ha blitt drept i de voldsomme kampene.

Hundrevis av hjem er brent ned til grunnen av gjenger bevæpnet med hjemmelagde våpen og macheter. Fra byen Naivasha meldes det også om omfattende voldshandlinger. Her melder en reporter om at det er telt opp at minst ni mennesker er stukket til døde eller brent levende i sine egne hjem.

GramTrans:

 

 


To dage med etnisk vold i den kenyanske byge Nakuru har kostet småt 60 mennesker livet, ifølge en optælling foretaget af en lighussansat og en reporter. Nyhed~sbyreauen Aper melder at deødsfaldne kom som følge af voldsomme kampe som blussede op torsdag kvæld, og varede helt til lørdag morgen. Lighuset er overfyldt med 55 døde personer. I tillæg fandt en lokalavis ytterligeret fem lig i to slumområder som ligger i udkanten af Nakuru. Nakuru er Kenyas fjerde største by, og det antages at langt mangere personer kan være blevet dræbt i de voldsomme kampe. Hundredvis af hjem er brændt ned til grunden af klikeer bevæbnede med hjemmelavede våbn og macheter. Fra bygen Naivasha meldes det også om omfattende voldshandlinger. Her melder en reporter om at det er talt op at småt ni mennesker er stukket til døde eller brændt levende i sine eigen hjem.

 

 

 

Tradusa:

Fejlmelding om at den ikke oversætter fra engelsk til dansk. Den læser altså den norske teksten som engelsk.  Det kommer heller ikke op nogle kontrollspørgsmål eller valgmuligheder. Klikker man på hjelp fungerer heller ikke dette.

 

 

 

Foreignword:  Har ikke norsk > dansk.

 

 

 

TranslationWizard fungerer ikke.

Det går lang tid før der sker noget. Til sidst kommer det op en fejlmelding. Det står ikke noget om at det for er mange tegn. Prøvede på nyt med 431 tegn med mellemrum. Ny fejlmelding. Prøvede på nyt med 156 tegn med mellemrum. Det samme sker. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra norsk til dansk.

 

 

Evaluering norsk > dansk:

  

GramTrans har nogle fejl,

men man forstår meningen.                            

  

Tradusa har ved testen

21.01. og 23.01. nogle små fejl,

men man forstår meningen.

Får terningkast fem begge dage.

Tradusa fungerer ikke med                            

norsk > dansk hverken

27.01, 28.01 eller 29.01.

Får 0 point.. Gennemsnitt 3,33.

  

Foreignword har ikke norsk > dansk.

0 point.                                                             : (

  

TranslationWizard fungerer ikke.

0 point.                                                             : (

 

 

6

Dansk > svensk

 

 

6.2.1.  “Grønlænder sikrer asylflertal”   Jyllandsposten 

21.01.2008 kl. 14.00 - (860 tegn med mellemrum):

 

Det grønlandske folketingsmedlem, Lars Emil Johansen, forventer at gå sammen med oppositionen, når spørgsmålet om afviste asylansøgeres ret til at flytte ud af centrene skal behandles. Dermed har oppositionen taget et stort skridt i bestræbelserne på at påføre regeringen et nederlag i folketingssalen. Der har været usikkerhed om, hvorvidt de grønlandske medlemmer af Tinget ville bruge deres stemmer i asylsagen. Skal oppositionen samle flere mandater end regeringen og DF, skal begge de grønlandske mandater være til stede og stemme mod regeringen. Alle partier fra Ny Alliance til Enhedslisten har i løbet af formiddagen givet støtte til Christmas-Møllers forslag. "Jeg har bestemt tænkt mig at stemme sammen med oppositionen i det spørgsmål. Sådan som landet ligger nu, tyder alt i hvert fald på, at det bliver sådan," siger Lars Emil Johansen til jp.dk

GramTrans  har ikke dansk > svensk

 

 

 

Tradusa:

Det grönländska riksdagsledamot, Lars Emil Johansen, förväntar att gå ihop med oppositionen, när frågan om avvisade asylsökares rätt att flytta av centra ska behandlas. Därmed har oppositionen tagen ett stort steg i strävan på att påföra regeringen ett nederlag i Folketingssalen. Det har funnits osäkerhet om, huruvida de grönländska medlemmar av Tinget skulle använda deras röstar i asylmålet. Ska oppositionen samla flera mandat än regeringen och DF, ska båda de grönländska mandat finnas på plats och röst mot regeringen. Alla partier från Ny Allians till Enhetslistan har under förmiddagen givit stöd till Christmas-Møllers förslag. "Jag har bestämt tänkt mig att röst ihop med oppositionen i den frågan. Så som landet ligger nu, tyder allt i alla fall på, att det blir sådan," säger Lars Emil Johansen till jp.dk.

 

 

 

Foreignword fungerer ikke.

Det går lang tid før der sker noget. Til sidst kommer det op en fejlmelding. Det står ikke noget om at det for er mange tegn. Prøvede på nyt med 415 tegn med mellemrum. Ny fejlmelding, også den kom hurtigt. Prøvede på nyt med 184 tegn med mellemrum. Det samme sker. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra dansk til svensk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TranslationWizard fungerer ikke.

Fejlmelding kom hurtigt op. Det står ikke noget om at det for er mange tegn. Prøvede på nyt med 415 tegn med mellemrum. Ny fejlmelding, også den kom hurtigt. Prøvede på nyt med 184 tegn med mellemrum. Det samme sker. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra dansk til svensk.

 

 

6.2.2.   ”Fogh i styrkeprøve med sine støtter”  -  Jyllandsposten 
23.01.2008
kl. 08.15 -
(839 tegn med mellemrum).


Statsminister Anders Fogh Rasmussen vil ikke acceptere, at alternative flertal i Folketinget dikterer regeringens politik. Truslen er især rettet mod Naser Khader og hans parti Ny Alliance, der har bekendt sig som et borgerligt parti, der ikke vil vælte regeringen. Spørgsmålet er, om Fogh eller Khader vinder styrkeprøven. Godt to måneder efter at statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) vandt regeringsmagten for tredje gang, måtte han tirsdag true med at udskrive valg. Det var konsekvensen af, at Fogh stod midt i regeringens værste parlamentariske krise med udsigt til for første gang at stå over for et alternativt flertal i Folketinget. »Regeringen vil ikke i længden kunne affinde sig med, at der etableres alternative flertal uden om regeringen. Det ønsker jeg at gøre fuldstændigt klart,« sagde Fogh på sit ugentlige pressemøde.

GramTrans  har ikke dansk > svensk.

 

 

 

Tradusa:

Statsminister Anders Fogh Rasmussen ska inte acceptera, att alternativa flertal i Danska riksdagen dikterar regeringens politik. Hoten är i synnerhet riktat mot Naser Khader och hans parti Ny Allians, det har bekant sig som ett borgerligt parti, det inte ska välta regeringen. Frågan är, om Fogh eller Khader vinnar styrkeproven. Bra två månader efter att statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) vann regeringsmakten för tredje gången, måste han tisdag hota med att utlysa val. Det var konsekvensen av, att Fogh klev mitt i regeringens värsta parlamentariska kris med utsikt till för första gången att stå inför ett alternativt flertal i Danska riksdagen. »Regeringen ska inte i längden kunna acceptera sig med, att det etableras alternativa flertal ifrån regeringen. Det vill jag att göra fullständigt klart,« sade Fogh på sitt veckovisa presskonferens.

 

 

.

 

 

Foreignword fungerer ikke.

Det går lang tid før der sker noget. Til sidst kommer det op en fejlmelding. Det står ikke noget om at det for er mange tegn. Prøvede på nyt med 472 tegn med mellemrum. Ny fejlmelding, også den kom hurtigt. Prøvede på nyt med 122 tegn med mellemrum. Det samme sker. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra dansk til svensk.

 

 

 

TranslationWizard fungerer ikke.

Fejlmelding kom hurtigt op. Det står ikke noget om at det for er mange tegn. Prøvede på nyt med 472 tegn med mellemrum. Ny fejlmelding, også den kom hurtigt. Prøvede på nyt med 122 tegn med mellemrum. Det samme sker. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra dansk til svensk.

 

 

6.2.3   "Krogh Jeppesen bænket i finalen"  - Jyllandsposten 

27.01.2008 kl. 14.55.  (570 tegn med mellemrum. Artiklen er forandret kl. 17.43. )

 

Lars Krogh Jeppesen må se EM-finalen fra tribunen. Et overraskende comeback efter tre års skadeshelvede får derved ikke den lykkeligste afslutning for Krogh Jeppesen. Efter et par svigtende præstationer har Ulrik Wilbek besluttet sig for at droppe den lange bagspiller. Dermed bliver der plads til Mikkel Aagaard.

GramTrans   har ikke dansk > svensk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradusa:

Lars Krogh Jeppesen får se EM-finalen från tribunen. Ett överraskande comeback efter tre årens skadashelvete får därvid inte den lyckligaste avslutande för Krogh Jeppesen. Efter ett par sviktande prestationer har Ulrik Wilbek beslutat sig för att droppa den långa bakspiller. Därmed blir det plats för Mikkel Aagaard.

 

 

 

 

Foreignword fungerer ikke.

Det går lang tid før der sker noget. Til sidst kommer det op en fejlmelding. Det står ikke noget om at det for er mange tegn. Prøvede på nyt med 165 tegn med mellemrum. Ny fejlmelding. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra dansk til svensk.

 

 

 

TranslationWizard fungerer ikke.

Fejlmelding kom hurtigt op. Det står ikke noget om at det for er mange tegn. Prøvede på nyt med 165 tegn med mellemrum. Ny fejlmelding, også den kom hurtigt. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra dansk til svensk.

 

 

Evaluering dansk > svensk:

  

GramTrans har ikke dansk > svensk.

0 point.                                                                 : (

  

Tradusa har ved testen

21.01. og 27.01. nogle

skønhedsplætter,                                        

Får terningkast seks begge dage.

Tradusa har nogle små fejl ved                          

testen 23.01. Får terningkast fem.

Gennemsnit 5, 66.

  

Foreignword fungerer ikke. 

0 point..                                                                : (

  

TranslationWizard

0 point.                                                                 : (

  

 

7

Svensk > dansk

 

 

7.1.1    ”SNF anmälar dålig luft på Hornsgatan”   - Dagens nyheter  21.01.2008 kl. 14.00. (836 tegn med mellemrum)

 

Hornsgatan i Stockholm finns med på tio-i-topplistan över de gator som har den mest hälsofarliga luften i Europa. Nu anmäler Naturskyddsföreningen (SNF) miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm för att den inte följer EU:s miljökvalitetsnormer. Föreningen företräder sju medlemmar som bor vid de mätstationer på Hornsgatan där man uppmätt alltför höga halter av hälsofarliga partiklar och kväveoxider. Trots att EU:s miljökvalitetsnormer för partiklar skulle ha varit genomförda senast 2005, överskrids enligt SNF normerna fortfarande i svenska städer. Under 2006 gjordes 813 överträdelser bara på Hornsgatan. Utsläppsgränserna överskreds under 65 dygn för partiklar och under 93 dygn för kväveoxider. Hornsgatan har de sjätte högsta partikelhalterna i EU, tätt efter kraftigt luftförorenade stadsgator i Polen, Italien och Grekland.

GramTrans:

 

 

Hornsgatan i Stockholm findes med på top-ti-listen over de gader som har den mest helbredsfarlige luften i Europa. Nu anmelder Naturskyddsföreningen (SNF) miljø og helsebeskyttelsesnævnen i Stockholm for at den ikke følger EUs miljökvalitetsnormer. Föreningen företräder syv medlemmer som bor vid de målestationer på Hornsgatan hvor man har opmålt alt for høje indhold af helbredsfarlige partikler og kvælstofoxider. Trods at EUs miljökvalitetsnormer for partikler skulle have været gennemførte senest i 2005, overskrides ifølge SNF normerne fortsat i svenske byer. Under 2006 blev=$813 overtrædelser lavet bare på Hornsgatan. Forureningsgrænserne blev overskredet under 65 døgn for partikler og under 93 døgn for kvælstofoxider. Hornsgatan har de sjette højeste partikelindholdene i EU, tæt efter kraftigt luftforurenede bygader i Polen, Italien og Grækenland.

 

 

Tradusa:

Hornsgaden i Stockholm er med i toptilisten henover de gader der er den mest hælsufarlige luften i Europa. Nu anmelder Naturbeskyttelsesforeningen (SNF) miljø- og hälsoskyddsnämnden i Stockholm for at den ikke følger EU:s miljökvalitetsnormer. Föreningen företräder syv medlemmer der boer op ad de mätstationer i Hornsgaden der man opmålt altfor høje halter af hælsufarlige partikler og kväveoxider. Selv om EU:s miljökvalitetsnormer for partikler skulle have været genomförda senest 2005, overskrides i følge SNF normerne fortsat i svensk byer. I 2006 gjordes 813 overtrædelser alene i Hornsgaden. Udslipsgrænserne överskreds i løbet 65 døgn for partikler og i løbet 93 døgn for kväveoxider. Hornsgaden er de sjette højest partikelhalterna i EU, tæt efter kraftigt luftforurenede bysgader i Polen, Italien og Grækenland.

 

 

 

Foreignword  har ikke svensk > dansk.

 

 

 

TranslationWizard fungerer ikke.

Fejlmelding kom hurtigt op. Det står ikke noget om at det for er mange tegn. Prøvede på nyt med 402 tegn med mellemrum. Ny fejlmelding, også den kom hurtigt. Prøvede på nyt med 246 tegn med mellemrum. Det samme sker. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra svensk til dansk.

 

 

7.1.2  ”Regeringen överens om att sälja apotek”  Dagens nyheter  23.01.2008 kl. 08.15. (792 tegn med mellemrum).

 

Redan nästa år kan flera hundra av dagens statliga apotek vara privatägda. Regeringen har nu enats om att en del av apoteken ska säljas. Hur många är inte klart ännu. Men det måste handla om en "hyggligt stor" andel, enligt socialminister Göran Hägglund. I dag har statliga Apoteket AB monopol på landets cirka 1.000 apotek. Att monopolet ska slopas har regeringen bestämt och för två veckor sedan föreslog apoteksutredaren Lars Reje att delar av Apoteket borde säljas. Då sade socialminister Göran Hägglund (kd) att frågan om försäljning skulle övervägas noga. Ett av regeringspartierna, folkpartiet, tvekade. - Vi är nu överens mella partierna om att vi kan tänka oss att skala ner Apoteket AB i format så att det får en mindre andel av marknaden, säger Göran Hägglund till Dagens Nyheter.

GramTrans:

 

 

Allerede næste år kan flere hundrede af dagens statslige apoteker være privatejede. Regeringen har nu ene om at en del af apotekerne skal sælges. Hvordan mange er ikke klart endnu. Men det må handle om en" hyggeligt stor" andel, efter socialminister Göran Hägglund. I dag har statslige Apoteket AB monopoler på landets cirka 1.000 apoteker. At monopolet skal sløjfes har regeringen bestemt og for to uger så forslog apoteksutrederen Lars Reje at dele af Apoteket bør sælges. Da sagde socialminister Göran Hägglund (kd) at spørgsmålet om salg skulle overvåges omhyggeligt. Et af regeringspartierne, folkepartiet, tøvede. - Vi er nu overens mellem partierne om at vi kan tænke os at skrælle Apoteket AB ned i formater så at der får en mindre andel af markedet, siger Göran Hägglund til Dagens Nyheter.

 

 

 

Tradusa:

Allerede næste år kan flere hundreder af dagens statslige apotek vare privatejede. Regeringen er nu enats om at en del af apoteken skal sælges. Hvor mange er ikke klart endnu. Men det må handle hvis en "hyggligt stor" andel, i følge socialminister Göran Hägglund. I dag er statslige Apoteket AB monopol i landets cirka 1.000 apotek. At monopolet skal slopas er regeringen bestemt og for to uger siden foreslog apoteksutredaren Lars Reje at dele af Apoteket burde sælges. Da sagde socialminister Göran Hägglund (kd) at spørgsmålet hvis salg skulle overvejes nøje. Et af regeringspartierne, folkpartiet, tøvede. - Vi er nu overens mellem partierne om at vi kan tænke os at skala ned Apoteket AB i format så der får en mindre andel af markedet, siger Göran Hägglund til Dagens Nyheter.

 

 

 

 

Foreignword  har ikke svensk > dansk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TranslationWizard fungerer ikke.

Fejlmelding kom hurtigt op. Det står ikke noget om at det for er mange tegn. Prøvede på nyt med 469 tegn med mellemrum. Ny fejlmelding, også den kom hurtigt. Prøvede på nyt med 167 tegn med mellemrum. Det samme sker. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra svensk til dansk.

 

7.1.3   ”Varuhus utrymdes vid gaslarm” -  Dagens nyheter  27.01.2008 kl. 16.10. (759 tegn med mellemrum). Teksten i artiklen er forandret kl. 23.38)

 

Varuhuset Pub i närheten av Hötorget i centrala Stockholm är utrymt efter att räddningstjänsten fått larm om gasläcka från ett kafé i byggnaden. -Läckaget beror på en tätning som släppt i ett gasrör i gatan utanför och en bit inunder varuhuset. Nu måste gatan grävas upp, säger Björn Engström vid polisens länskommunkationscentral i Stockholm.  Personalen i kaféet har berättat att de känt en svag gaslukt sedan i morse och att den blivit starkare under dagen. Strax före klockan 14 ringde de till räddningstjänsten och slog larm. - Då skickade vi dit en styrka plus brandingenjör som mätte luften med en gasindikatör och mätaren visade rött för brändbar blandning, vilket betyder explosivt, säger Roger Steffen, stabschef vid räddningscentralen i Stockholm.

GramTrans:

 

 

Varuhuset Pub i nærheden af Hötorget i det centrale Stockholm er evakueret efter at redningstjenesten har fået ståhej om gaslæk fra en café i bygningen. - Lækagen beror på en tætning som lanceret i et gasrør i gaden udenfor og et stykke nedenunder varehuset. Nu må gaden graves op, siger Björn Engström ved politiets länskommunkationscentral i Stockholm. Personalet i caféen har fortalt at de kendt en svag gaslugt siden i morges og at den er blevet stærkere under dagen. Straks før klokken 14 ringede de til redningstjenesten og slog alarmer. - Da sendte vi derhen en styrke plusser brandingeniør som om målte luften med en gasindikatør og måleren viste rødt for brændber blanding, hvilket betyder eksplosivt, siger Roger Steffen, stabschef ved redningscentralen i Stockholm.

 

 

Tradusa:

Fejlmelding om at den ikke oversætter engelsk > dansk, den læser altså den svenske teksten som engelsk. Det kommer heller ikke op nogle kontrollspørgsmål eller valgmuligheder.  Klikker man på hjelp, fungerer heller ikke dette.

 

 

 

 

Foreignword  har ikke svensk > dansk.

 

 

TranslationWizard fungerer ikke.

Fejlmelding kom hurtigt op. Det står ikke noget om at det for er mange tegn. Prøvede på nyt med 344 tegn med mellemrum. Ny fejlmelding, også den kom hurtigt. Prøvede på nyt med 144 tegn med mellemrum. Det samme sker. Konklusion: Er ikke brugbar for oversættelse af hele sætninger end sige e-mails eller artikler fra svensk til dansk.

 

 

Evaluering svensk > dansk:

 

GramTrans nogle fejl, men man

forstår meningen.  Får terningkast                   

fem både 21.01. og 23.01. og fire

27.01. Gennemsnit 4,66.

 

Tradusa har ved testen

21.01. nogle små fejl og

23.01. en del fejl -

men man forstår meningen.

Får terningkast hhv. fem og fire..

Tradusa fungerer ikke med                               

svensk  > dansk hverken

27.01, 28.01 eller 29.01.

Får 0 point. .

Gennemsnit 3,0.

  

Foreignword har ikke svensk > dansk.

0 point.                                                                  : (

  

TranslationWizard fungerer ikke.

0 point.                                                                  : (

 

 

 

EVALUERING - SAMMENDRAG:

 

 

Evaluering dansk > engelsk:

 

GramTrans har nogle fejl,

men man forstår meningen.                                

En grov fejl trækker ned.

 

 

Tradusa har ikke dansk > engelsk.

0 point.                                                                  : (

 

 

Foreignword fungerer ikke.

0 point.                                                                  : (

 

 

TranslationWizard fungerer ikke.

0 point.                                                                  : (

 

 

 

 

Evaluering engelsk > dansk:

 

 

GramTrans har nogle fejl,

men man forstår meningen.                                

 

 

Tradusa har ikke dansk > engelsk.

0 point.                                                                 : (

 

 

Foreignword fungerer ikke.

0 point.                                                                : (

 

 

TranslationWizard fungerer ikke.

0 point.                                                                : (

 

 

 

Evaluering dansk > norsk:

 

 

GramTrans har nogle fejl,

men man forstår meningen.                            

 

 

Tradusa har ved testen

21.01. og 23.01. nogle fejl,

men man forstår meningen.

Får terningkast fire begge                          

dage.

Tradusa fungerer ikke med                            

dansk > norsk hverken

27.01, 28.01 eller 29.01.

Får terningkast 0. Gennemsnit 2,66.

 

 

Foreignword fungerer ikke.

0 point.                                                              : (

 

 

TranslationWizard fungerer ikke.

0 point.                                                              : (

 

Evaluering norsk > dansk:

 

 

GramTrans har nogle fejl,

men man forstår meningen.                            

 

 

 

Tradusa har ved testen

21.01. og 23.01. nogle små fejl,

men man forstår meningen.

Får terningkast fem begge dage.

Tradusa fungerer ikke med                          

norsk > dansk hverken

27.01, 28.01 eller 29.01.

Får 0 point. Gennemsnit 3,33.

 

 

Foreignword har ikke norsk > dansk.

0 point.                                                              : (

 

 

TranslationWizard fungerer ikke.

0 point.                                                              : (

 

 

 

Evaluering dansk > svensk:

 

 

GramTrans har ikke dansk > svensk.

0 point.                                                               : (

 

 

Tradusa har ved testen

21.01. og 27.01. nogle

skønhedspletter.                                     

Får terningkast seks begge dage.

Tradusa har nogle små fejl ved                      

testen 23.01. Får terningkast fem.

Gennemsnit 5, 66.

 

 

Foreignword fungerer ikke. 

0 point.                                                               : (

 

 

TranslationWizard

0 point..                                                              : (

 

 

 

Evaluering svensk > dansk:

 

 

GramTrans har nogle fejl, men man

forstår meningen. Får terningkast                 

fem både 21.01. og 23.01. og fire

27.01. Gennemsnit 4,66.

 

Tradusa har ved testen

21.01. nogle små fejl og

23.01. en del fejl -

men man forstår meningen.

Får terningkast hhv. fem og fire..

Tradusa fungerer ikke med                          

svensk  > dansk hverken

27.01, 28.01 eller 29.01.

Får 0 point.

Gennemsnit 3,0.

 

Foreignword har ikke svensk > dansk.

0 point.                                                               : (

 

TranslationWizard fungerer ikke.

0 point.                                                              : (

 

 

Sum for alle seks sprogkombinationer:

  

 

 

Gennemsnit:

 

 

 

 

 

 

GramTrans:

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

20

 

Tradusa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

15

 

Foreignword:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

: (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 : (

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

Translation
Wizard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

: (

 

 

 

 

0

 

3,3 dvs. 2,5 dvs. 0   dvs. : (

 

0 dvs. : (

GramTrans 

Tradusa:

Foreignword:

Translation
Wizard