NORSK SPRÅK OG GRAMMATIKK, NETTKURS: SMIL MED SPRåK:
Bøyning mv. Falskt? Norsk? Norskt?
(Se kapittel 4.2.1.3 i Godt Språk i lærebøker, Språkrådet)
  Automatic complaint generator
Frekvensordliste norsk UiB Automatic memo generator
Frekvensordliste norsk UiO Vrangsiden
Ivar Aasen-sambandet        1) Floskelgeneratoren 
Kurs i "Ja vi elsker" (Norsk for fremmedspråklige)        2) Fun at the Airport
Norrøn grammatikk (Humboldtuniversitetet i Berlin)        3) Skrekkelige bruksanvisninger
Norrøn språkhistorie og grammatikk  (Universitetet i Innsbruck)        4) Rare oversettelser
Norsk grammatikk 1 (Asbjørn Kolberg, Høgskolen i Nord-Trøndelag) Basvrak, crazyordlister etc.
(Chalmers Göteborg - tas med som en kuriositet)
Norsk grammatikk 2 (Høgskulen i Volda) Bullshit Bingo
Norsk grammatikk 3 (Høgskolen i Sør-Trøndelag) Bøfsiden (Bommerter på TV og trykk)
Norsk grammatikk 4 (USA) Dansk Slogan Generator 
Norsk Grammatik (Ivar Aasen 1864) Ditt navn med babylonsk kileskrift
Norsk slang Ditt navn med egyptiske hieroglyffer
Norske dialektprøver med lydfiler ("Nordavinden og sola") Ditt navn med runer
Norske språklyder Ditt navn på hawaiisk
Norsk språkråd
(Skriveråd, grammatikk, FAQ/OSS/ofte stilte spørsmål,
svartjeneste på e-post, diverse nyttige lenker)
Ditt navn på kinesisk
Nyord (UiBs aviskorpus) Farmors glemmebog
Nyord (Kunnskapsforlagets nettside) Frasmaskinen (En variant af den svenske Floskelgenerator)
Nyordsdatabasen (UiO - avsluttet 1999) Funny Name Server
Per Egil Hegges nettside i Aftenposten Hygienisk förolämpningsparlör (SheNet)
På nynorsk (Nettkurs fra nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) Jokes on translation and languages
Russenorsk (Pidginspråk brukt i Pomorhandelen til 1917) Kiss this guy
Skriveregler (Korrekturavdelingen.no) Lingvistiske morosider (Your Dictionary's Gameroom)
Språkteigen (NRK) Strange and unusual dictionaries
Typisk norsk (NRK) Surrealist Compliment Generator
X-ord Welcome to Engrish!
 
DIVERSE NORDISK: 
Gotisk håndskrift, onlinekurs
Norrøne ord i Yorkshiredialekten
Liksmåling (Lesbarhetsindex) (internetformidling.dk)
Bøyningsautomat 1 for verb på mange språk (Verbix)  
Bøyningsautomat 2 for verb på mange språk (Logos)
SMS-BASERTE ORDBØKER TIL MOBILTELEFONER:
sms1968
 
PROGRAMVARE PÅ NYNORSK:  

Kontorstøtteprogram på nynorsk (Kilde: Norsk Språkråd):

Eit hovudmål i handlingsplanen for norsk språk og IKT, som Norsk språkråd utarbeidde på oppdrag frå Kultur- og kyrkjedepartementet i 2001, er å auke mengda av norskspråkleg programvare, særleg programvare på nynorsk. Ved inngangen til 2004 finst det fire tekstbehandlingsprogram på nynorsk. Tre av dei er del av programpakkar: OpenOffice (gratis), Skulelinux (testversjon, gratis) og Ms Office 2003 (kommersiell). I tillegg finst tekstbehandlaren AbiWord (gratis), som kom i nynorskversjonen alt i 2000. Programma kan lastast ned her:

Ms Office 2003: www.microsoft.com/norge/

OpenOffice: www.openofficeorg.no/

AbiWord: www.abisource.com/download/

Skulelinux, testversjon: www.skulelinux.no/

Sjå òg: Hjelpemiddelsida til Norsk Språkråd

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 lenker