Dette er strålende nytt, synes mange på Tumyrhaugen som på ingen måte ønsker V1-tunnelmunning oppe ved Bunnpris og motorvei 
                       langs husene sine. Midtdeler er da fint? Og ingen kan vel ha noe imot kollektivfelt?

                       Men man kunne vurdere å grave ned veien i kulvert enkelte steder - f.eks. forbi Åneby og Mo.